O mnie…

Ukończyłem studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Psychologia. Obecnie naukę kontynuuję w całościowym, czteroletnim szkoleniu psychoterapii psychodynamicznej w szkole psychoterapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ponadto realizuję studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w placówce rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne. Odbyłem wcześniej szkolenie z zakresu hipnozy klinicznej w Towarzystwie Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą w Krakowie oraz kurs z Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej w Krakowie. Ukończyłem również rok kursu psychoterapii integracyjnej we Wrocławiu akredytowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w szpitalu psychiatrycznym na Oddziale Stacjonarnym, ogólnopsychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu w postaci praktyk; w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu na oddziale terapeutycznym dla skazanych uzależnionych od środków odurzających i psycho-tropowych na stanowisku młodszego psychologa; w gimnazjum oraz szkole podstawowej, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto obecnie regularnie biorę udział w konferencjach, seminariach klinicznych, superwizyjnych, spotkaniach naukowych, warsztatach.

Biografia:

Kurs psychoterapii psychodynamicznej, czteroletni, podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (w trakcie)

Seksuologia Kliniczna, podyplomowe studia rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne (w trakcie)

2020: Szkolenie Uzależnienie od seksu – diagnoza i terapia, organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii

2018: Studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne, organizowanym przez Dolnośląską Szkołę Wyższą

2016/2017: Kurs psychoterapii organizowany przez WFOZPiRP (akredytowany przez Sekcję Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego)

2014: Kurs Podstawy Psychoterapii Psychoanalitycznej organizowany przez Krakowską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej

2013: Kurs Podstawy Hipnozy organizowanym przez Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań nad Hipnozą

2011 – 2016: Jednolite studia magisterskie w Uniwersytecie Wrocławskim, na kierunku Psychologia. Temat pracy magisterskiej: “Relacja z obiektem i postawy rodzicielskie młodzieży zagrożonej demoralizacją” pod kierunkiem dr Krystyny Węgłowskiej-Rzepy. Wykorzystano metody badawcze jakościowe – test projekcyjny oraz metody ilościowe – kwestionariusz, 161 stron pracy.

Doświadczenie zawodowe:

Młodszy psycholog działu terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od środków odurzających
i psychotropowych – Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu – zastępstwo (2018)
 

Sądowy Kurator Społeczny dla nieletnich w sadzie rejonowym Wrocław – Krzyki (2018 – 2019) 

Psycholog – nauczyciel w Szkoła Podstawowa nr 77 we Wrocławiu (2018) – zastępstwo 

 Psycholog – nauczyciel w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 we Wrocławiu (2018/2019) 

Psycholog – nauczyciel w Szkoła Podstawowa nr 84 we Wrocławiu (2020) – zastępstwo 

Współpraca z portalem psychologicznym Konsult-Expert (2017 – 2018) 

Współpraca z Fundacją Twój Star-up (2018 – obecnie) 

Współpraca z “Sensoryczny MOST” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (2020 – 2021) 

EmPATIO Poradnia Zdrowia Psychicznego Magdalena Senderowska – psycholog / psychoterapeuta (2021 – obecnie)

Praktyka w szpitalu psychiatrycznym na Oddziale Stacjonarnym Ogólnopsychiatrycznym w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu.

Praktyka obserwacyjna w Poradni Urologii przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu pod okiem lekarza urologa / androloga rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Andrologii.