Psychoterapia psychodynamiczna…

Czym się zajmuję (metoda)? 

Psychoterapią psychodynamiczną / analityczną, czyli tzw. psychologią głębi. 

Nazywana jest tak dlatego, że dotyczy przede wszystkim takiej części umysłu z której istnienia nie zdajemy sobie sprawy na co dzień, czyli nieświadomości.  

Podczas terapii badana są treści wyparte, nieświadome, które oddziałują na nasze życie, na nasze samopoczucie, a nierzadko w przypadku zaburzeń utrudniają życie pacjenta.  

Psychoterapia psychoanalityczna / psychodynamiczna jest formą pracy długoterminowej dlatego, że praca tutaj odbywa się z osobowością pacjenta, a nie jedynie z objawami (jak np. w behawioryzmie). Zatem dochodzi do przepracowania struktury osobowości, które to przepracowanie pacjent rozpoznaje u siebie w postaci większej dojrzałości emocjonalnej, zawodowej, w życiu rodzinnym itd., a przy okazji pod wpływem dojrzewania i przemiany ustępują objawy, które należą do przeszłości; które w przeszłości miały potrzebę istnienia.  

Dlatego też ten rodzaj psychoterapii może być zastosowany u osób, które chciałby lepiej poznać siebie samych, a które nie cierpią na żadne zaburzenie psychiczne; u osób, które chciałby przyjrzeć się sobie z perspektywy od wewnątrz; poznać lepiej sposób własnego funkcjonowania, przeżywania, przyczyny takich, a nie innych wyborów w życiu.  

W jaki sposób pracuję?

To, co mogę zaoferować swoim pacjentom, to psychoterapia głębi. 

Podczas spotkań zapewniam pacjentowi psychiczną przestrzeń, by mógł powiedzieć o tym, co jest w danej chwili najważniejszą, najistotniejszą sprawą lub problemem w jego życiu.  

W ten sposób pacjent uzyskuje dostęp do treści w swoim umyśle, które na co dzień są tłumione lub wyparte. Praca z tymi treściami – są to najczęściej myśli, uczucia, fantazje, sny, skojarzenia – pozwala przepracować to, co stanowi źródło problemów, objawów lub trudności w satysfakcjonującym życiu.  

Konsultacja to pierwsze spotkania pacjenta z psychologiem / psychoterapeutą podczas których pacjent jest zachęcany do opisania swoich problemów, przedstawienia subiektywnych przyczyn swojego stanu, ważnych wydarzeń w życiu oraz swojego ewentualnego, dotychczasowego leczenia. Omawiane są trudności, problemy i razem z pacjentem ustalany jest dalszy tok pracy.

Photo by Kelly Sikkema on Unsplash